Termékeink  
Termékeink  
ÁSZF

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Magnum 90 Kft. által forgalmazott termékek Interneten keresztül történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg.

1.Általános tudnivalók, regisztráció:

1.1 A Magnum 90 Kft.-nél történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A Vevő a 
www.tortadecor.hu weboldalon található regisztrációs lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve- változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket.

1.2 Amennyiben a Vevő a Magnum 90 Kft.-nél nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie és el kell küldenie a regisztrációs űrlapot.

1.3 Minden regisztrációs lapot, amelyik akár azonnal észlelhető, vagy a későbbiekben kiderülő egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítunk. A Vevő az általa megadott e-mail címre erről értesítést kap, amelyben kezdeményezzük a hiba kijavítását. Semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a tévesen megadott adatokból eredő esetleges téves teljesítésért


2.A szerződés létrejötte

A
 www.tortadecor.hu weboldalon található honlap használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és az Eladó között. Az adásvételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között a termékátadásakor jön létre.


3.Szállítási feltételek

www.tortadecor.hu címen elérhető honlapon megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelő lap elküldésétől számított 2-3 munkanap, amennyiben a termék raktáron van. A vásárló az általa megadott e-mail címre értesítést kap, ha a termékszállítását a Magnum 90 Kft. nem tudja a megadott 2-3 munkanapon belül biztosítani.


4.Árak, fizetési mód, fizetés

4.1 Az Eladó az árak megváltoztatásának jogát fenntartja.

4.2 A Vevő a megrendelőlap elküldésének időpontjában hatályos árakon vásárolhatja meg a megrendelőlapon feltüntetett terméket. A megrendelés elfogadásáról a Vevő az általa megadott e-mail címre visszaigazolást kap.

4.4 A 
www.tortadecor címen elérhető honlapon megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót, de nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit. A honlapon megvásárolható termékek kiszállítási költségét a Szállítási feltételek menüpont tartalmazza.

4.5 A 
www.tortadecor.hu címen elérhető honlapon történő vásárlás esetén a termékek árának kifizetési módja utánvét.


5.A felelősség korlátozása

5.1 A Magnum 90 Kft. nem vállal felelősséget a
 www.tortadecor.hu weboldal használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat is.

5.2 Továbbá, a Magnum 90 Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglalt körülményekért, tényekért,bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek azok be:·

- az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem az Eladótól származó bármilyen adat;·
- bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap akadálytalan működését és a vásárlást;·
- a kommunikációs vonal bármely vételi eszközében bekövetkező bármilyen meghibásodás;·
- bármilyen adatvesztés;·
- bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése;·
- bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hibakövetkezményei a szolgáltató hálózatban.


6 A termék visszaszolgáltatás

6.1 A Vevő a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő a vásárlástól való elállási jogát a meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli e joggyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

6.2 A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt termék eredeti csomagolását felbontotta. A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

6.3 Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevőnek, és a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, akkor az Eladó a terméket kicseréli.


7.A személyes adatok védelme

A Magnum 90 Kft. tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy az üzleti tevékenysége során tudomására jutott személyes és üzleti adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. A Magnum 90 Kft. az általa kezelt adatokat kizárólag a megrendelések teljesítésének érdekében, üzleti tevékenysége körében használja fel. Adatokat harmadik személy részére nem továbbít és nem szolgáltat ki a jogosult írásbeli hozzájárulása nélkül. Az adatkezelés, adatfeldolgozás során maradéktalanul betartja a Személyes adatok védelméről szóló 1992.évi LXIII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit. A Magnum 90 Kft. ügyfelei az oldalon történő regisztrációval elfogadják, hogy a Magnum 90 Kft.-től e-mailen hírlevelet kapnak. Amennyiben le akarnak iratkozni hírlevelünkről, azt e-mailen vagy telefonon tehetik meg.


8.Egyéb feltételek

A jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv,az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII.törvény, a távol levők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5)Korm. Rendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.